It appears you are using an older browser, please note that this site will not function properly!
Job Details

Technical Sales Representative (Agriculture) / Tegniese Verkoopsverteenwoordiger (Landbou): x3

Closing Date : 2024-06-12
Closed : Yes
Description:
TECHNICAL SALES REPRESENTATIVE (AGRICULTURE): x3

Karabos Natural Farming (Pty) Ltd, a supplier of natural, biological and environmentally-friendly products and services to the agricultural sector, has the above position available for three (3) motivated, results-driven individuals with a passion for sustainable agriculture that contributes to a healthier environment.

The positions will respectively be based in:
• Hartswater/Jan-Kempdorp (x1);
• Loskopvallei/Groblersdal (x1);
• Vredendal/Sandveld (x1).

The successful candidates will be responsible for: *identifying potential new opportunities *building strong relationships with clients *analyzing client needs and offering solutions based on products and services *collaborating with technical staff *ensuring client satisfaction and providing excellent service *management of crop programs with customers and product sales *all other tasks related to the position.

Minimum requirements:
• B.Agric or similar qualification in crop cultivation OR Matric with proven sales experience in the agricultural environment;
• Crop knowledge of crops in the area;
• Excellent communication skills in Afrikaans and English;
• Valid driver's license, own reliable vehicle and mobile phone;
• Willingness to travel.

Crop-specific product and marketing training will be provided.

Commencement date: As soon as possible.

Please apply online at www.m3online.co.za before 09:00 on 12 June 2024.

For general enquiries, contact our team at M3 Human Capital Management on 021 863 1444.

Please note that only shortlisted candidates are contacted. If you don’t hear from us within two weeks of the closing date, please assume that your application was unsuccessful.TEGNIESE VERKOOPSVERTEENWOORDIGER (LANDBOU): x3

Karabos Natural Farming (Edms.) Bpk, ‘n verskaffer van natuurlike-, biologiese- en omgewingsvriendelike produkte en dienste aan die landbousektor, beskik tans oor die bogenoemde pos vir drie (3) gemotiveerde, resultaat-gedrewe individue met ‘n passie vir volhoubare landbou wat bydra tot 'n gesonder omgewing.

Die poste sal onderskeidelik gebaseer wees in:
• Hartswater/Jan-Kempdorp (x1);
• Loskopvallei/Groblersdal (x1);
• Vredendal/Sandveld (x1).

Die suksesvolle kandidate sal verantwoordelik wees vir: *identifisering van potensiële nuwe geleenthede *bou van sterk vertrouens-verhoudinge met kliënte *analisering van kliënt behoeftes en bied van oplossings gebaseer op produkte en dienste *noue samewerking met tegniese personeel *verseker kliënte tevredenheid en volgehoue diens *bestuur van gewasprogramme met kliënte en produkverkope *alle ander take wat met die pos verband hou.

Minimum vereistes:
• B.Agric of soortgelyke kwalifikasie in gewasverbouing OF Matriek met bewese verkope ondervinding in die landbou-omgewing;
• Gewaskennis van gewasse in die area;
• Uitstekende kommunikasie vaardighede in Afrikaans en Engels;
• Geldige bestuurderslisensie, eie betroubare voertuig en selfoon;
• Bereidheidwilligheid om te reis.

Gewas-spesifieke produk en bemarkingsopleiding sal verskaf word.

Begindatum: So spoedig moontlik.

Doen asseblief aanlyn aansoek om www.m3online.co.za voor 09:00 op 12 Junie 2024.

Vir algemene navrae, kontak ons span by M3 Human Capital Management by 021 863 1444.

Let daarop dat slegs kandidate op die kortlys gekontak word. As jy nie binne twee weke na die sluitingsdatum van ons hoor nie, aanvaar asseblief dat jou aansoek onsuksesvol was.
×Please sign-in or register before you can apply for this job...